Стелажни системи „Мецанин“

Етажните платформи SSS04 на Складови системи и стелажи ЕООД представляват самостоятелно стоящи метални конструкции, които са монтират в съществуващи помещения, разделяйки ги на етажи.

Мецанин системата е особено подходяща за използване във високи помещения, защото увеличава използваемата площ без да са необходими строителни работи в тях, тъй като връзките на всички елементи на системата са болтови.

Предлаганите от нас площадки са с товароносимост от 100 до 1000кг/м2 и с размери напълно съобразени с помещението в което се монтират.

Системи „Мецанин SSS04“ са собствено производство на „Складови системи и Стелажи“ ЕООД. Те представляват независима метална конструкция, която в зависимост от височината и предназначението си, имат едно или повече работни нива. Увеличавате работната си площ два или три пъти, без да се налага да строите нова сграда.