Гравитационни стелажи за палети

Гравитационните стелажи са друга система за гъсто складиране, при която палетите се поставят в единия край на стелажа върху ролков конвейер , монтиран под наклон и под въздействие на собственито си тегло се придвижват до другия край на конвейера.Системата за складиране е FIFO ( първият влязъл палет излиза първи)

Основните предимства на тази система са:
  • Точно спазване на срока на годност, защото първите поставени палети излизат първи.
  • Много малка вероятност от повреди по системата вследствие на удари от подемната техника, защото машините оперират само извън системата. (почти никакви експлоатационни разхови)
  • Всичките елементи на тази система са изработени от поцинковата по технология Sandzimir стоманена ламарина, което ги прави подходящи за експлоатация при всякакви условия.

Гравитационните стелажи за палети са най-добре запълняемата система за гъсто складиране. Коефициента на запълняемост е в рамките 80-95%. Системата за складиране е FIFO.