Стелажи за палети

Стелажите за палети служат за складиране на товари поставени върну палети (Евро палети или различни видове дървени или пластмасови скари).
Обслужват се с подемна техника и осигуряват оползотворяване на складовото пространство във височина.

Всички предлагани от нас системи са проектирани и произведени съгласно БДС EN 16681 – Стоманени неподвижни складови системи, Регулируеми палетни стелажни системи, Принципи за сеизмично проектиране.

Стелажите за палетизирани товари се делят на три категории:
  • Обикновени палетни стелажи с директен достъп до всеки палет
  • Стелажи Drive-In
  • Гравитационни стелажи за палети
Разгледайте каталога

Стелажите за палети са най-разпространените като обем системи за складиране на палетизирани товари.