Стелажи за палети

Гравитационни палетни стелажи 

Гравитационните стелажи са друга система за гъсто складиране, при която палетите се поставят в единия край на стелажа върху ролков конвейер , монтиран под наклон и под въздействие на собственито си тегло се придвижват до другия край на конвейера.Системата за складиране е FIFO ( първият влязъл палет излиза първи)

Основните предимства на тази система са:

Точно спазване на срока на годност, защото първите поставени палети излизат първи.

Много малка вероятност от повреди по системата вследствие на удари от подемната техника, защото машините оперират само извън системата. (почти никакви експлоатационни разхови)

Гравитационните палетни стелажи

използуват за придвижване на палетите по конвейера собственото им тегло. Това е и системата с най-голяма гъстота на складиране – почти 90%.

Система FIFO

това е начин за складиране, при който първият натоварен палет се разтоварва първи. Не е необходимо да следите срока на годност.

Нула експлоатационни разходи

Поради факта, че подемната техника не влиза в системата, риска от поврени е сведен до нула.