Гравитационни стелажи за палети

Гравитационните стелажи са друга система за гъсто складиране, при която палетите се поставят в единия край на стелажа върху ролков конвейер , монтиран под наклон и под въздействие на собственито си тегло се придвижват до другия край на конвейера.Системата за складиране е FIFO ( първият влязъл палет излиза първи)

Основните предимства на тази система са:
  • Точно спазване на срока на годност, защото първите поставени палети излизат първи.
  • Много малка вероятност от повреди по системата вследствие на удари от подемната техника, защото машините оперират само извън системата. (почти никакви експлоатационни разхови)
  • Всичките елементи на тази система са изработени от поцинковата по технология Sandzimir стоманена ламарина, което ги прави подходящи за експлоатация при всякакви условия.
Ние предлагаме палетни, рафтови стелажи и стелажи за архив. Проектираме и произвеждаме Етажи Мецанин SSS04 и Конзолни стелажи SSS06 за плочи и профили. Компанията разполага с напълно екипирана и обучена монтажна група. Имаме всички необходими за производство и монтаж машини и инструменти, както и 3 ножични вишки. Монтажният екип е преминал всички изискващи се обучения и притежава всички необходими сертификати.

Гравитационни стелажи за палети или ролкови конвейери са най-добре запълняемата система за гъсто складиране. Коефициента на запълняемост е в рамките 80-95%. Системата за складиране е FIFO.

Доставяме метални архивни шкафове и гардероби, както и пластмасови кутии за съхранение.
Конвенционални стелажи за палети са най-разпространената система за складиране на палетизирани товари. Състоят се от ферми и носещи греди, върху които се поставят палети. Те са най-евтиния вариант за складиране.
Гравитационни стелажи са друга система за гъсто складиране, при която палетите се поставят в единия край на стелажа върху ролкови конвейери , монтирани под наклон и под въздействие на собственито си тегло се придвижват до другия край на конвейера.
Етажните платформи SSS04 на Складови системи и стелажи ЕООД представляват самостоятелно стоящи метални конструкции, които са монтират в съществуващи помещения, разделяйки ги на етажи.
Мецанин системата е особено подходяща за използване във високи помещения.