Стелажи за палети

Стелажите за палети служат за складиране на товари поставени върну палети (Евро палети или различни видове дървени или пластмасови скари).
Обслужват се с подемна техника и осигуряват оползотворяване на складовото пространство във височина.

Всички предлагани от нас системи са проектирани и произведени съгласно БДС EN 16681 – Стоманени неподвижни складови системи, Регулируеми палетни стелажни системи, Принципи за сеизмично проектиране.

Стелажите за палетизирани товари се делят на три категории:
  • Обикновени палетни стелажи с директен достъп до всеки палет
  • Стелажи Drive-In
  • Гравитационни стелажи за палети
Разгледайте каталога

Ние предлагаме палетни, рафтови стелажи и стелажи за архив. Проектираме и произвеждаме Етажи Мецанин SSS04 и Конзолни стелажи SSS06 за плочи и профили. Компанията разполага с напълно екипирана и обучена монтажна група. Имаме всички необходими за производство и монтаж машини и инструменти, както и 3 ножични вишки. Монтажният екип е преминал всички изискващи се обучения и притежава всички необходими сертификати.

Обикновените (Конвенционални) палетни стелажи са най-разпространената система за складиране на палетизирани товари. Състоят се от ферми и носещи греди, върху които се поставят палетите.
Гравитационните стелажи са друга система за гъсто складиране, при която палетите се поставят в единия край на стелажа върху ролков конвейер , монтиран под наклон и под въздействие на собственито си тегло се придвижват до другия край на конвейера.
Етажните платформи SSS04 на Складови системи и стелажи ЕООД представляват самостоятелно стоящи метални конструкции, които са монтират в съществуващи помещения, разделяйки ги на етажи.
Мецанин системата е особено подходяща за използване във високи помещения.

Палетните стелажи са най-разпространените като обем системи за складиране на палетизирани товари. Според начина на подреждане на палетите се разделят на няколко категории. Обикновените или конвенционални палетни стелажи са най-многобройните системи за складиране. При тях има директен достъп до всеки палет. Недостатък е наличието на коридори за движение на подемната техника. Това намалява гъстотата на складиране. Друга категория са системите за гъсто складиране. От тях най-често използвана е Drive-In.