Стелажи с рафтове

Рафтовите стелажи или етажерки, предлагани от Складови системи и стелажи ЕООД са групирани в три категории според товароносимостта на рафтовете им.

BLEZ200
Ние предлагаме палетни, рафтови стелажи и стелажи за архив. Проектираме и произвеждаме Етажи Мецанин SSS04 и Конзолни стелажи SSS06 за плочи и профили. Компанията разполага с напълно екипирана и обучена монтажна група. Имаме всички необходими за производство и монтаж машини и инструменти, както и 3 ножични вишки. Монтажният екип е преминал всички изискващи се обучения и притежава всички необходими сертификати.

Доставяме метални архивни шкафове и гардероби, както и пластмасови кутии за съхранение.
Обикновените (Конвенционални) палетни стелажи са най-разпространената система за складиране на палетизирани товари. Състоят се от ферми и носещи греди, върху които се поставят палетите. Към тех могат да се добавят рафтове, така че да се използват като рафтови нива.
Гравитационните стелажи са друга система за гъсто складиране, при която палетите се поставят в единия край на стелажа върху ролков конвейер , монтиран под наклон и под въздействие на собственито си тегло се придвижват до другия край на конвейера.
Етажните платформи SSS04 на Складови системи и стелажи ЕООД представляват самостоятелно стоящи метални конструкции, които са монтират в съществуващи помещения, разделяйки ги на етажи.
Мецанин системата е особено подходяща за използване във високи помещения.

Стелажи с метални рафтове. Метални стелажи. Стелажи за тежки товари. Стелаж за кашони и кутии.