Стелажи за палети

Палетни стелажи „Drive-In“

Drive-In представлява система за гъсто складиране по метода LIFO (последният влязъл излиза пръв). Името на системата идва от принципа на работа – подемната техника влиза в стелажа за товарене и разтоварване.

Подходяща е за складиране на еднотипни товари със сравнително дълъг срок на годност и най-вече в хладилни камери.

Всичките елементи на тази система са изработени от поцинковата по технология Sandzimir стоманена ламарина, което ги прави подходящи за експлоатация при всякакви условия.

Система „LIFO“

При складиране по тази система е добре всички палети в един коридор да бъдат с еднаква стока, защото за да достигнете до последните е необходимо да разтоварите всички преди тях.

Подови водачи

Тъй като подемната техника се движи вътре в системата, за избягване на инциденти е препоръчително да бъдат монтирани подови водачи, така че да се намали опасността от повреди по конструкцията.

Dive-Trough

Разновидност на тази система, при която машината може да премине през коридора и да излезе от другата страна.