Мецанин SSS04 за сортиране на дрехи в базата на Евротекс – Варна.