Стелажи с рафтове за склада на Ин-Хаус – Сливен. 2400м2 рафтова площ са съхраняване на стоки за дома.