Мецанин SSS04 за увеличаване капацитета на склад „Готова продукция“. Добавени почти 1500м2 за 7 дни.