Конзолен стелаж SSS06 за съхраняване на стоманени профили при производство на системи за климатизация. Директен достъп до всеки профил.