Етаж Мецанин за удвояване на площта за складиране на автомобилни и товарни гуми в базата на АСТ – Горна Оряховица.