НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Всички предлагани от нас системи са проектирани и произведени съгласно БДС EN 16681 – Стоманени неподвижни складови системи, Регулируеми палетни стелажни системи, Принципи за сеизмично проектиране.

Главният офис на компанията се намира в гр.София, на бул.“инж. Иван Иванов 70Б“. Производствената и складова база е в гр.Божурище, на площадката на Военно ремонтен завод ТЕРЕМ.