ЕТИКЕТИРАНЕ НА СКЛАД И СКЛАДОВ СOФТУЕР – WMS

Защо е нужен такъв проект?

Складовете могат да бъдат места, където купчини опаковани или разхлабени продукти заемат място неорганизирано. Може да се окаже предизвикателство да се идентифицират какви продукти са извън бъркотията и това е една от причините правилната организация да е толкова важна. Системите за етикетиране на складове практически елиминират този проблем, като се уверят, че продуктите лесно се идентифицират и управляват по време на процеса на доставка. Освен това гарантира, че клиентите получават поръчания от тях артикул, а не грешен артикул в неправилно етикетирана опаковка. Подходът за етикетиране на стелажи или рафтове е персонализиран за всеки бизнес, тъй като има различни видове.

Какво представлява проекта?

Изготвяне на индивидуален проект спрямо разпределението в склада. Проектите се изчисляват на база брои адреси, номериране и логика. Проектите включват:
  • Чертеж на разпределението в склада принтиран в размер А0
  • Екселска таблица с включени всички позиции
  • Обучение за работа с етикетиращата система
  • Успешна интеграция в WMS (Warehouse management system)
  • Опция за печатане на етикети