Стелажна система "DRIVE-IN"

Стелажните системи “DRIVE-IN” са традиционно решение за складиране на еднородни палетизирани товари.

Високата компактност на складиране се постига с премахването на междустелажните проходи.

Подемната техника се движи директно в системата, откъдето идва и нейното име.

Най-ефективната схема за работа с тази система е „един артикул – един стелажен коридор”.

Обикновено принципа на складиране в стелажи “DRIVE-IN” е LIFO (последен влязъл – първи излязъл).

Това е схемата при едностранен достъп до системата.
Понякога се използва т. нар. „проходна” система – DRIVE TROUGH. Тя увеличава скоростта на

товарене и разтоварване, но намалява коефициента на запълване на системата

Според статистиката системите “DRIVE-IN”  са най-често поврежданите в хода на експлоатация стелажни системи.

По тази причина при тях е препоръчително вземане на допълнителни предохранителни мерки, като поставяне на направляващи лайстни в коридорите, които да помагат за доброто позициониране на ПТТ вътре в системата