Рафтови стелажи

РАФТОВИ СТЕЛАЖИ М36 са производство на италианската фирма Anemos SPA,

те се използват за съхранение на малки и средни товари, картонени кутии

и кашони, в някои складове и помещения,намират приложение за

съхранение на архив.

Предимствата на рафтови стелажи М36 са безболтови връзки

между отделните елементи, което ги прави лесни за монтиране и употреба.

Модулният принцип на изграждане ни помага много бързо да модифицираме

системата според текущите нужди. 

Рафтовите стелажни системи служат като база при изграждането на:

Многоетажни стелажно-мецанинни конструкции;

Специализирани решения на складове за авточасти;

Организиране на обособени зони в склада за съхраняване на особено ценни стоки;

Архивохранилища.