Гравитационни стелажи за кутии

 

 

Carton Flowе форма на стелаж, който използва гравитацията за придвижване на поставените в задната част складови единици. Всяко ниво се състои от една или повече наклонени писти/ канали/. Стоката е поставена в задната част на всяка писта. Когато в предната част бъде извадена кутия разположените зад нея се плъзват на нейно място.
                   Основното предимство на проточната гравитационна система „
Carton Flow е, че стоката остава по-добре организирана и е по-лесно да се намери и комисионира. Стоките по-лесно да наблюдават и контролират, тъй като са напълно видими през цялото време.
                   С
Carton Flow спестявате разходите за труд в размер до 75% тъй като продуктите се вземат в предната част и складират в задната, като и двете функции могат да се извършват без намесата на подемта техника и с минимално движение от страна на персонала.
В една статична система за съхранение, като например стандартни стелажи, и стоките и операторите често правят много ненужни премествания.

Предимства на системата:

• FIFO система за съхранение

• Ефективно използване на обема на помещението

• Конфигурацията е гъвкава, предлагаща възможност за лесно пренастройване за различни продукти на основата на техните размери и за честотата на използуването им.

• Лесно се интегрира с други подемно-транспортна техники и технологии, като транспортьори и автоматизирани системи за комисиониране